Marica Campo

Marica Campo

O Incio, 1948 Poeta, narradora e autora teatral. Ademais de participar en numerosas publicacións colectivas, ten editadas as seguintes obras: Poesía: Tras as portas do rostro. Baía Editorial. Pedinche luz prestada. Espiral maior ( Primeiro premio "Fiz Vergara Vilariño"). Abracadabras Ediciós do Castro (Premio "Fundación Neira Vilas" de poesía infantil 2005. Premio AELG de Literatura Infantil 2007). Sextinario: Trinta e seis mais tres. Sotelo Blanco (Premio AELG de Poesía 2008). Narrativa: Confusión e morte de María Balteira.Baía Editorial. Memoria para Xoana. Espiral maior (Premio de narrativa Concello de Vilalba, 2001. Premio AELG 2003). Crispín do Mao, Crispín do mar. Xunta de Galicia. E Xoel aprendeu a voar (novela xuvenil) Obradoiro - Alfaguara. Noutra dimensión. Editorial Galaxia. Colección Árbore. Teatro: O Premexentes non pode cos paxaros rebezos. Cadernos da Escola Dramática Galega. Confusión de María Balteira.Biblioteca "Francisco Pillado" UDC. O Divino Sainete (Adaptación da obra homónima de Curros Enríquez). Biblioteca "Francisco Pillado" UDC. Colaboradora habitual de El Progreso, A Nosa Terra dixital e Terra e Tempo.