Inauguración do monumento a Carvalho Calero

Inauguración do monumento a Carvalho Calero
Presentou Margarida Martins, da F. Meendinho, entidade promotora, e interviron membros das tres universidades galegas; falou tamén o presidente da AGLP, José Martinho Montero Santalha; o presidente da ASPGP, José Paz Rodriguez; o presidente da AGAL, Valentim Rodrigues Fagim; a CIG, represenada por Ramiro Oubiña; e Mª Victória Carvalho Calero Ramos , representando á familia do homenaxeado. Por parte do Concello de Santiago acode a concelleira de normalización lingüística e a de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostíbel, Elvira Cienfuegos. O monumento é de Xosé Molares