Bautista Álvarez. A clandestinidade no franquismo. (23-10-2007)

Bautista Álvarez. A clandestinidade no franquismo. (23-10-2007)
Fragmento correspondente á conferencia de de Baustista Álvarez sobre a clandestinidade no franquismo, organizada pola Fundación Galiza Sempre e impartida en Santiago o 23 de outubro de 2007.