Movimento galeguista: Informe policial das Sociedades Culturais

Movimento galeguista: Informe policial das Sociedades Culturais

Dentro dos numerosos e exhaustivos informes policiais franquistas sobre o que eles chaman galeguismo e separatismo, hoxe traemos aquí un datado o 26 de febreiro de 1970 pola Brigada Regional de Investigación Social, Jefatura Superior de Policía, A Coruña. Extraemos só o capítulo dedicado as sociedades culturais que a continuación expoñemos:


,,,,,,
Estas son as asociacións e grupos culturais citados no texto:

- Agrupación Cultural "O Facho"
da Coruña
- Asociación Cultural "O Galo" de Santiago
- Asociación Cultural de Vigo
- Grupo Cultural "Rumbo" de Ourense
- Agrupación Cultural "Auriense" de Ourense
- Círculo das Belas Artes de Lugo
- Padroado "Rosalía de Castro" de Santiago
- "Voces ceibes"
- "Nova canción galega"