Xullo-Decembro de 2014

Terra e Tempo nº 171

Portada_TT_171
Portada_TT_171

Para subscribirse á revista Terra e Tempo e recibir a nosa revista en formato papel, debes descargar e cubrir o formulario de subscrición e enviárnolo por correo postal ao enderezo que figura no pé do formulario.

Revista Terra e Tempo nº 159-162

Xullo-Decembro de 2014

Bautista Álvarez "Os nosos argumentos" - Lois Diéguez Vázquez "Que é un pobo?" - Xoán Carlos Garrido Couceiro "Que é unha nación?" - Ana Pontón Mondelo "Que é un Estado?" -  Francisco Rodríguez Sánchez "É Galiza unha nación?" - Néstor Rego Candamil "Que é a autodeterminación? - Néstor Rego Candamil "Que son a soberanía e a independencia nacional?" - Alfredo Suárez Canal "Que é o nacionalismo?" - Elsa Quintas Alborés "Que di o dereito internacional ante o exercicio do dereito de autodeterminación?" - Duarte Correa Piñeiro "Que nacións se dotaron de estado propio nos últimos anos? Como?" - Manuel Anxo Fernández Baz "Cal é a diferenza entre un estado federal e un estado confederal?" - Xabier Pérez Igrexas "Nun proceso soberanista, en que consiste o principio de autoorganización?" -  Roberto Vilameá Ponte "A elaboración da Constitución española foi un proceso democrático? Que significou para Galiza a aparición dos Estatutos de Autonomía na mesma?" -  Rosana Pérez Fernández "Fracasou o Estado das autonomías? É corrixíbel mediante unha modificación da Constitución española? Que supuxo o Estatuto de Autonomía para Galiza?" - Francisco García Suárez

 "Por que non ten encaixe Galiza nun Estado federal?" - Uxío-Breogán Diéguez Cequiel "Cal foi a posición histórica e actual das forzas políticas españolas a respecto do recoñecemento do carácter plurinacional do estado?" - Xosé Díaz Díaz "Cal é a actual balanza fiscal entre Galiza e España? As balanzas fiscais españolistas?" - Rubén Cela Díaz "Que tipo de repercusións tivo para a economía galega a entrada en 1986 do Estado español na Comunidade Económica Europea?" - Manuel Caride Correa "Que significa formar parte dun bloco militarista como a OTAN? E desde unha perspectiva de defensa do dereito de autodeterminación?" - Aleixo Vilas Castro "Como se insire Galiza no comercio internacional e cales son os fluxos comerciais do noso país co resto do mundo?" - María do Carme García Negro "Que está a impedir o desenvolvemento económico de Galiza tendo como ten unha base sólida o seu sector primario, man de obra cualificada e unha base industrial pequena pero con coñecemento suficiente das regras do mercado?" - Manuel Mera Sánchez "Como condiciona a falta de soberanía a nosa demografía, natalidade ou emigración?" - Bernardo Valdês Paços "Por que o PIB galego continua por baixo da media do Estado e da UE pese a –segundo nos din– recibimos fondos europeos desde hai 25 anos para corrixir este desequilibrio?" - Fernando Branco Parga "Por que Galiza exporta enerxía barata desde hai ducias de anos, estragando o ambiente, sen ter a cambio posibilidades de estabelecer un prezo da enerxía diferenciado que nos beneficie?" - Carlos Callón Torres "Por que estamos a perder oportunidades de desenvolvemento social, económico e cultural co mundo da lusofonía, podendo ter relacións preferenciais, a comezar, con Portugal e Brasil?" - Tareixa Paz Franco "Por que nunca se aproveitou –como irlandeses e británicos– a enorme potencialidade da emigración galega (e das persoas descendentes) en América?" David Pena Díaz "No marco actual constitucional, sería legal (e vinculante) realizar unha consulta ao povo galego sobre o seu futuro? Podería España impedir a celebración dunha consulta destas características?" Nemésio Barxa Álvarez "Seria democrática unha consulta unilateral?" - Xavier Vence Deza "É economicamente viábel unha Galiza soberana?" - Henrique Biéitez Alonso "É posíbel un sistema público galego de pensións?" - Xesús Pereira López "Que pasaría coa débeda publica española? Como se podería realizar a repartición dos activos e dos pasivos entre Galiza e España?" - Xesús Seixo Fernández "Que vantaxes tería contar cun Estado propio desde unha perspectiva das relacións laborais? "- Manuel Rei Romeu "O modelo de democracia que precisamos. Monarquía española, república española ou república galega? - Xoán Costa Casas Cal sería a relación con Portugal?" - Anabel Gulías Torreiro "Que novas relacións se establecerían entre España, Cataluña e Euskadi nunha Galiza soberana? - Alberte Mera García Poderá Galiza competir nuns xogos olímpicos ou en campionatos internacionais en calquera disciplina deportiva? Deixaran de xogar as equipas galegas nas ligas españolas?" - Silvia Seixas Naia "Que implicaría a soberanía na xestión das nosas grandes infraestruturas de transportes e comunicación?" - Bieito Lobeira Domínguez "Que acontecería co exército nunha república galega?" - Emilio López Pérez "É Galiza unha colonia?" - Francisco Xesús Jorquera Caselas "Que vantaxes tería a soberanía desde unha perspectiva fiscal? Cal podería ser o modelo tributario do Estado galego?" - Manuel Da Cal Vázquez "Como afecta ao sector agrogandeiro galego a dependencia nacional?" - Daniel Rodas Chapela "Que impacto tería a soberanía no noso sector pesqueiro e na industria de transformación?" - Alberte Souto Souto "Que posibilidades ofrecería a consecución dun Estado propio a hora da organización territorial das súas institucións?" - Clodomiro Monteiro Martínez Hai banca pública en Europa? Sería conveniente para un Estado galego? - Xavier Campos López "Como afectaría a soberanía no ámbito cultural? - César Mosqueira Lourenzo "Por que a capacidade de decisión é fundamental na ordenación do territorio?" - Anxo Louzao Rodríguez "Que vantaxes tería para o ensino galego contar con estruturas de Estado? - María Pilar García Negro "Que implicaría o exercicio da soberanía para a lingua galega? - Margarida Corral Sánchez "Cales serían as vantaxes da soberanía no campo da igualdade e servizos sociais e sanitarios? - Xosé Salvadores Covas "Por que unha nova Ecogaliza só é posíbel con soberanía?" - Montse Prado Cores "Sería posíbel a separación igrexa‑estado nunha Galiza soberana"

Descargar revista completa en PDF
Entrevista 1
Pilar García Negro - Cultura
Descargar PDF
Entrevista 2
Xosé Díaz - Economía
Descargar PDF
A orde do templo
Carlos Pereira - Cultura
Descargar PDF
A liquidación do sistema
Pilar García Negro - Cultura
Descargar PDF