Discurso de Castelao no Día da Galiza Mártir de 1940 rendendo homenaxe a Alexandre Bóveda Bóveda

Discurso de Castelao no Día da Galiza Mártir de 1940 rendendo homenaxe a Alexandre Bóveda Bóveda
Quixemos recoller nesta edición dixital tal como foi publicado o seu discurso por canto queda no formato das páxinas, na autoría da edición, na prestación do proxecto editorial, etc... a contextualización necesaria para entender o seu contido. Os que non saben nada e tanto escriben sobre Castelao grazas as súas facilidades para publicar e a difusión que teñen as súas palabras baleiras pola pertinencia para o poder non van entender tampouco este texto aínda que o lean. Non é pois esta unha réplica a estes enterradores de Castelao. A intención coa que orixinariamente foi publicado o discurso era sementar entre os novos a inquedanza necesaria para camiñar na dirección da autoconciencia.
Descargar